5 жовтня 2019

Домашні завдання на 5 жовтня

 

Садочок (п. Орися, п. Марта)

1.Написати  букву»С» у прописі. 
2.Читати у букварі букву» С» на стор. 13.
3.Придумати по 3 слова з буквою»С».
4.Дітям старшої вікової групи виконати завдання у кольоровій папці.
5.Вивчити віршик:
Світає, край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.

1 клас (п. Софія)

Букварик: ст.16-19; читаємо букви, розбираємо слова за схемами; розрізняємо голосні і приголосні звуки, визначаємо кількість складів у словах.

Письмо: ст.8-9 у зошиті-шаблоні пишемо букву у. 

2-3 клас (п. Світлана)

Рідна мова:  Ст.17 впр. 32. Разом з дитиною прочитати казку.

https://kazky.org.ua/zbirky/javorova/didova-doczka-j-babyna-doczka

Читанка: Ст. 12-13 «Мова».

4 клас (п. Марія)

Читанка:cт.22-27

Літературне читання:ст.6-11

Рідна мова:ст.5 Вправа 5

5 клас

Історія:с. 17-18 з підручника. 

Укр. Мова: Знайомство. Розказувати про себе по візитній карточці. Розмалювати візитну карточку малюнками про себе. 

Укр. Літ: ст. 13 завдання 1-2, знайти 3 загадки, які ти б хотів загадати в класі.

Географія: Темa "Рельєф України, основні форми рельєфу (рівнини і гори). Як рельєф позначають на карті." Повторити записане у зошитах. 

6 клас

Історія: с. 5-7 з підручника. 

Укр. Мова: Вправа 5 ст. 7 Підкреслити у прислів’ях всі іменники (слова, які відповідать на питання хто? Що?)

Укр. Літ: 3найти акровірш, принести (роздрукувати або написати від руки) 

Географія: Тема" Абсолютна і відносна висота. Як зображують різні форми рельєфу на карті". Повторити записане у зошитах.

7-8 клас (1 кредит)

Історія:  Підготувати коротку розповідь про одного із князів Галицько-Волинського князівства:Роман Мстиславович (7клас), Данило Романович(8клac)

Укр. Мова: 

7 клас - Записати 3 приклади до наступних частин  мови:
Іменник, прикметник, займенник, числівник

8 клас - Морфологія. 10 частин мови. 
Продовжити список розпочатий у класі. Використовувати підручник (ст. 29)
Укр. Літ: ст. 12-13 завдання 1-3 

Географія:  Тема" Тектонічні структури поверхні України та відповідні їм форми рельєфу". Повторити записані поняття (платформа, її будова, області складчатості)

9-11 клас (2-3 кредит)

Історія: Підготувати коротку розповідь про одного із князів Галицько-Волинського князівства:  Лев I Данилович (9клac),  10-11клac: конспект. Україна у Першій світовій війні.
Українська культура: с. 15-17 з підручника. 

Укр. Мова: Граматика Укр. Мови: фонетика, морфологія, синтаксис. Вміти навести приклади до 10 частин мови. 

Укр. Літ: дати відповіді на 1-5 питання із сторінки 12 у зошитах. У книжці з літератури не писати!!!

Географія: Тема"Типи рівнин на території України:низовини та височини" Повторити перелік низовин та височин України із зошита та вміти знаходити їх на карті.