23 травня 2020

Домашні завдання на 23 травня

Садочок.
   1. Вивчаємо букву «Щ» у букварику на стор.96-97.
   2. Пишемо букву «Щ»у зошиті.
   3. Записати улюблений вірш або пісню про маму
        на відео у власному виконанні.1 клас:

Розвиток мовлення: вивчити вірш «Дуже люблю», намалювати малюнок «Для моєї мами»

Дуже люблю

Матусю, дай ручки твої поцілую,

За шийку тебе обніму

І щічки погладжу.

Ти знаєш, матусю,

Як дуже тебе я люблю!

І ти мене любиш, хоч я неслухняна/неслухняний,

Частенько і шкоду роблю.

Та ти все пробачиш, мене поцілуєш,

І я тебе дуже люблю!

Письмо: Зошит-шаблон ст. 62-63 пишемо писану букву Ф, Вчимось писати без проблем ст. 32 друкована літера Ф.

Букварик: Читаємо виразно ст. 78-79, 86-87. 

 

2 клас

Розвиток усного мовлення.

Переказати свою улюблену українську казку.
Читання
Ст. 70-72 « Як лисичка колосок собі купувала».
Рідна мова
Ст. 72, впр. 148.

 

3 клас
Розвиток усного мовлення.
Переказати свою улюблену українську казку.
Читання
Ст.105-110 «В Країні Сонячних Зайчиків», «В палаті чарівних казок».
Рідна мова
Ст.50 впр.105

 

4 клас – вчитель надішле завдання окремо

 

5 клас

Укр. Мова:Напишіть, що було найцікавішим на уроках української мови у 5 класі.

Укр. література: прочитати байки Г. Сковороди»Годинникові колеса» та «Бджола та Шершень «на стор. 88.

Записати на відео  улюблений вірш або пісню про маму у власномувиконанні.

Історія: c. 107-110 з підручника.

Географія: Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища

Зміни, що повторюються в навколишньому середовищі через певні проміжки часу (періоди), називають періодичними.

 У природі нашої країни протягом року змінюються кількість надходження сонячного світла і тепла, температура повітря, опади. Змінюються відповідно пори (сезони) року — весна, літо, осінь, зима. Такі зміни називаються сезонними.

 Щодоби відбувається зміна дня і ночі. Такі зміни називаються добовими.

Як ви вже знаєте, сезонні зміни зумовлені рухом Землі навколо Сонця, а добові — навколо своєї осі.

 Коли змінюються день і ніч, то відповідно змінюються освітлення, температура і вологість повітря.

Пристосування рослин до зміни пір року вам добре відомі.

Взимку рослини перебувають у стані спокою, їхні корені не поглинають воду, по стеблу не рухаються речовини.

Навесні, коли земна поверхня починає більше отримувати від Сонця світла і тепла, змінюються умови. Рослини починають швидко рости і розвиватись.

Улітку вологи, світла і тепла вистачає для росту і розвитку рослин.

Восени світловий день коротшає, ночі довшають, температура повітря знижується. Це не сприяє росту і розвитку рослин восени. У багатьох із них опадає листя.  Листопад — дуже важливе пристосування рослин до умов зими. Якби листяні дерева нашої місцевості не скидали на зиму листя, вони загинули б, тому що листя продовжувало б випаровувати воду, в той час як її надходження з мерзлого ґрунту припинилося. Ялина і сосна легко переносять узимку тимчасову нестачу води. Хвоя випаровує її набагато менше, ніж лисття.

Пристосування тварин до періодичних змін умов середовища.

 Одні з них пристосувалися до активного  життя вдень, інші — вночі. Наприклад, горобці, ластівки — денні птахи, а сови, пугачі — нічні.  Сови полюють уночі, тому в них дуже гострий зір і прекрасний слух. Великі й опуклі очі сови вловлюють найслабше світло. Саме тому вона добре бачить не тільки в сутінках, а й у темряві.  Пристосуваннями тварин до добових змін умов середовища є різна активність удень і вночі.  Денні метелики мають яскраве забарвлення та добре розвинений зір, а в нічних забарвлення невиразне і розвинений нюх. Журавлі, лелеки, солов’ї восени відлітають на зимівлю в тепліші краї, а навесні знову повертаються. Тому їх називають перелітними птахами. Так вони пристосувалися до періодичних змін пір року на нашій території. Адже з настанням зими кількість насіння і плодів, комах, дрібних тварин, якими живляться птахи, зменшується. Птахів, що залишаються зимувати, називають осілими. Вони теж пристосувалися до сезонних змін. Під шкірою в них накопичується шар жиру, який захищає від холоду й слугує запасом поживних речовин. Ворони, галки, сороки, граки восени перебираються ближче до людських осель.

 Крім птахів, у холодну пору року від недостатньої кількості корму потерпають і звірі. Щоб пережити у цей несприятливий період, тварини мають різні пристосування. їжак, борсук з осені до весни перебувають в облаштованих норах , а бурий ведмідь — у барлозі. У цей час вони не живляться і не рухаються, їхнє дихання уповільнюється. Такий стан називається сплячкою. Запаси жиру, накопичені цими тваринами восени, забезпечують їх існування упродовж кількох зимових місяців. Ящірки і жаби взимку перебувають у стані заціпеніння. Подібний стан властивий і комахам. Ви, напевно, бачили між віконними рамами заціпенілих мух і комарів. Вони перебувають у такому стані до весни, а потім «оживають» — починають рухатись у пошуках їжі. Узимку хутро лисиці густішає — до літнього хутра додається зимовий підшерсток. У пір’яному покриві птахів розвивається пуховий прошарок. Між ворсинками підшерстку та пуху затримується повітря. Воно захищає тіло тварин від переохолодження. У зайців хутро не лише густішає, а й змінюється його забарвлення. Взимку заєць-біляк стає білим, лише кінчики вух залишаються чорними. Біле хутро дає змогу зайцю залишатися на снігу непоміченим вовками і лисицями.  

Отже,  Пристосуванням тварин до сезонних змін умов середовища є сплячка, переліт птахів, накопичення під шкірою жиру, поява підшерстку і пуху, зміна забарвлення тощо.

Напишіть на прикладі  рослини або тварини як вона пристосувалась до змін навколишнього середовища (протягом різних пір року або протягом дня чи ночі). 

 

6 клас

Укр. Мова:Напишіть, що було найцікавішим на уроках української мови у 6 класі. Що ви не любили? Чому?

Історія: с. 109-114 з підручника.

Урок культури: Тема «Осінні свята»  прочитати ст. 40-43

Географія: Тема «Грунт»

 Грунт — особливе природне утворення. Відомо, що ґрунт — це верхній пухкий шар, який вкриває земну поверхню. Кожний знає, що на ньому ростуть трави, кущі, дерева. А чи можна ґрунт віднести до гірських порід? На гірських породах, наприклад піску, глині, граніті, рослини не ростуть. Ґрунт має певну властивість — родючість. Саме це й відрізняє його від гірських порід. Родючість — це здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами. Ось чому ґрунт називають особливим природним утворенням.

Ґрунт — ц е  в е р х н і й  п у х к и й  ш а р  з е м н о ї  п о в е р х н і,  я к о м у  в л а с т и в а  р о д ю ч іс т ь . 

Як утворюється ґрунт.

Ґрунт утворюється тривалий час в результаті складної взаємодії гірських порід, сонячного тепла, вологи, рослин і тварин.

Гірські породи є основою для формування ґрунту і визначають його склад. Погодні умови зумовлюють наявність у ньому вологи. Численні тварини, як і живуть у ґрунті, — черв’яки, мурашки,  жуки, кроти, — розпушують ґрунт і покращують проникнення в нього води й повітря. Мікроорганізми розкладають рештки рослин, з яких утворюється перегній (гумус) . 

Чинники утворення ґрунту

Щоб уявити утворення ґрунту, можна подати такий спрощений запис: (гірські породи + вода + повітря + тепло + перегній) х час = ґрунт

Шар ґрунту на земній поверхні невеликий — від кількох сантиметрів до кількох метрів. Але його утворення триває століттями. При густому рослинному покриві й за сприятливих умов для виникнення шару ґрунту завтовшки 1-2 см потрібно близько 500 років.

Склад і властивості ґрунту

До складу ґрунту входять неорганічні й органічні речовини.

Неорганічні речовини — це частинки зруйнованих твердих гірських порід, пісок, глина.

Органічні речовини, або перегній (гумус), утворилися з решток організмів. Саме в гумусі містяться речовини, необхідні для живлення рослин. Тому від його кількості залежить родючість ґрунту: чим більший вміст гумусу, тим родючіший ґрунт, тим вищим буде врожай сільськогосподарських культур.

О с н о в н а  в л а с т и в і с т ь  ґ р у н т у —   й о г о  р о д ю ч іс т ь —   з а ­л е ж и т ь  в і д  к і л ь к о с т і  в  н ь о м у  о р г а н і ч н и х  р е ч о в и н  (п е р е г н о ю , а б о  г у м у с у ).

Значення ґрунту

Звісно, кожний знає, що людина, використовуючи і дикорослі рослини, і сільськогосподарські культури, що зростають на ґрунті, забезпечує себе, першочергово, продуктами харчування. Водночас важливо розуміти, яке значення має ґрунт для нашої планети загалом. Він є джерелом живлення для людини і всіх живих організмів, а також середовищем їхнього існування. Його властивість (бідний або родючий) визначає розселення різних видів організмів на Землі. Тому значення ґрунту на нашій планеті таке ж важливе, як повітря чи води. На нашій планеті ґрунти майже повсюди вкривають суходіл. Вони дуже різноманітні, тому що утворюються за різних природних умов.

 В Україні поширені чорноземи — найродючіші ґрунти у світі. Вони утворилися під багатою трав’янистою рослинністю степів. Шар чорнозему може бути понад 1 м. Чорноземи — величезне багатство, яке необхідно цінувати і берегти.  

Догляд за ґрунтом.

Утворюється ґрунт дуже повільно. А зруйнувати його можна дуже швидко. До руйнування і збіднення ґрунтів може призвести неправильний його обробіток. Це, у свою чергу, може спричинити видування верхнього родючого шару вітром та змивання його поверхневими водами. Велику загрозу ґрунтам несуть яри, які руйнують великі площі землі. Щоб зберегти ґрунти, потрібно правильно їх обробляти. Схили треба орати упоперек, щоб вода не могла стікати поздовжніми борознами і змивати родючий шар. Мінеральні добрива й отрутохімікати, які при надмірній кількості можуть забруднювати ґрунт, необхідно вносити в міру. Насадження лісозахисних смуг запобігає видуванню ґрунту вітром. Щоб зупинити ріст ярів, їх схили засаджують кущами і деревами. Людина має дбайливо доглядати за ґрунтами, оберігаючи їх від виснаження та забруднення.  

На наступний раз повторити попередні теми (степи, луки, болота, ліси) та написати що таке "грунт ", його основну властивість та значення. 

 

7,8 клас

7 клас

Укр. Мова:Напишіть, що було найцікавішим на уроках української мови у 7 класі. Що ви не любили? Чому?

8 клас

Укр. Мова: Перегляньте та виправте помилки кредитних іспитів.

Щоб побачити помилки, натисніть на кнопку «View” під результатом або просто “tsp on a white space underneath the score”.

Укр. література: ознайомитися з поезією Михайля Семенка на стор . 59-61.
Записати на відео улюблений вірш або пісню про маму у власному виконанні

Історія: Лекція №4 з підручника.

Географія:

Підсумковий текст

 1 Розмістіть назви річок за приналежністю до річкових басейнів:Серет, Сейм, Бистриця, Оскіл, Горинь, Случ, Деркул, Уборть, Збруч, Снов, Остер, Золота Липа. 

А  басейн Прип'яті ;

Б басейн Дністра ;

В басейн Десни ;

Г басейн Сіверського Дінця. 

2 Класифікуйте озера за походженням їх улоговин: Сасик, Бребенескул, Сиваш, Ялпуг, Донузлав, Світязь, Кагул, Синевир.

А тектонічні ;

Б карстові ; 

В заплавні ;

Г лиманні ;  

Д льодовикові ;

Е загатні.

3 Встановіть відповідність між типами підземних вод і  їхніми характерстиками: 

А грунтові,

Б артезіанські,

В мінеральні.

1) підземні води , що містять солі та гази,

2) підземні води , що залягають близько до поверхні,

3) підземні води, що залягають під тиском.

 4 Яка корисна копалина добувається з болота:

А бурштин,

Б вугілля,

В торф. 

5 Як називається озеро з якого витікає річка: 

А стічне, 

Б безстічне

 

9,10  клас

Укр. Мова: Перегляньте та виправте помилки кредитних іспитів.

Щоб побачити помилки, натисніть на кнопку «View” під результатом або просто “tsp on a white space underneath the score”.

Укр. література:прочитати роман-мемуари Ю. Андруховича» Лексикон інтимних міст» на стор. 51-52.( Розширений варіант в інтернеті).
Записати на відео улюблений вірш або пісню про маму у власному виконанні.

Історія: Лекція №6 з підручника.

Культура: с. 117-121 з підручника.

Географія:

Тема " Природні заповідники України"

В останні роки бурхливий розвиток промисловості й сільського господарства, будівництво нових та розбудова існуючих міст і селищ, розширення мережі залізничних та автомобільних шляхів, осушення боліт Полісся й зрошення величезних площ на Півдні України призвели до істотних змін природи. Більшу частину (70 %) природних компонентів України змінено господарською діяльністю людини, що загострило проблему охорони природи і раціонального природокористування.  Саме тому  у червні 1992 р. Верховна Рада прийняла закон «Про природно-заповідний фонд України». Природно-заповідний фонд становлять ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність.

Природні заповідники — це природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, покликані зберігати в природному стані типові або виняткові для даної  зони природні комплекси з усією сукупністю їх компонентів, вивчати природні процеси і явища, що відбуваються в них, розробляти наукові засади охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Ділянки землі та водного простору, що належать до заповідників, вилучаються з господарського використання. Заповідник — вища форма охорони природних територій, природна лабораторія, де ведуться комплексні наукові дослідження.

У них заборонена будь-яка господарська діяльність людини. Закритий навіть прохід до заповідника без дозволу адміністрації. Тут повністю охороняється право дикої природи на існування.

Біосферні заповідники зберігають у природному стані найбільш типові природні комплекси біосфери, здійснюють екологічні спостереження і контроль за станом навколишнього природного середовища, його зміною під дією антропогенних чинників. В Україні біосферними заповідниками є Асканія-Нова, Чорноморський, Дунайський та Карпатський. Вони зорієнтовані на постійне спостереження за розвитком природних процесів, які мають всесвітнє значення.

Біосферний заповідник Асканія-Нова

Заповідник Асканія-Нова називають перлиною Півдня України. Це єдиний у Європі масив заповідного ковилового степу. Тут у вільному і напіввільному стані можна побачити копитних, представників усіх континентів планети: коней Пржевальського, зебр, антилоп, оленів, яків та зубробізонів.

Учені Асканії-Нової працюють над виведенням нових продуктивних видів сільськогосподарських тварин. Саме тут було виведено, наприклад, асканійську тонкорунну вівцю й українську білу свиню. Загалом в Асканії-Новій одержано близько 90 видів гібридів ссавців, а також птахів.

У заповіднику створено й чудовий дендропарк. Незважаючи на посушливий клімат цих районів, характерний для південної степової зони, парк має свій мікроклімат. Під прикриттям дібров та хвойних порід розкривають свої ніжні квіти конвалії, галявини вкриті барвінком, фіалками. Скрізь великими куртинами розкидані різноколірні бузки, сніжно-білий жасмин та безліч інших трав’янистих і чагарникових квіткових рослин.

Написати проект про будь який заповідник України.